KSC [Patch Management] – Install Microsoft and 3rd party updates which are critical or approved by administrator

Scenario: Customer would like to use automatic update task for all Microsoft and 3rd party updates which are critical or approved by administrator. Solution: In the task “Install required updates and fix vulnerabilites” is possible to apply more installation rules. We use this feature in task below.

Read More
Subscribe RSS feeds by MS Outlook

Subscribe RSS feeds by MS Outlook very simply.

Read More
KSC [Report] – Which module of KES blocked malware

Scenario: Administrator would like to know which module of KES blocked malware. Solution: Create new report in central management console Kaspersky Security Center and apply changes from screenshots.

Read More
[Czech] KES for Windows [Application Privilege Control] – Jak změnit kategorii pro specifikou aplikaci

Modul Application Privilege Control potřebuje dodat informace z koncových stanic do centrální konzole Kaspersky Security Center, aby bylo možné s těmito daty pracovat. Není tedy nezbytně nutné povolit nastavení pro všechny stanice, pokud se software vyskytuje na všech stanicích. Můžete předejít zbytečnému plnění databáze.

Read More