KES for Windows [File AV] – Disable scan for network drives

In the module File Anti-Virus is by default enable scan of network drives. So if you want, you can disable it. Network drives should be scan by AV solution installed directly on the server.

Read More
KES [Exclusions] – How to set exclusions for folder, file or application

An Exclusion rule is a set of conditions based on which Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows does not scan an object for viruses. Work with Trusted Zone in Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Workstations

Read More
[Czech] KES for Windows [Application Privilege Control] – Jak změnit kategorii pro specifikou aplikaci

Modul Application Privilege Control potřebuje dodat informace z koncových stanic do centrální konzole Kaspersky Security Center, aby bylo možné s těmito daty pracovat. Není tedy nezbytně nutné povolit nastavení pro všechny stanice, pokud se software vyskytuje na všech stanicích. Můžete předejít zbytečnému plnění databáze.

Read More