KSC [Tools] – Send heartbeat remotely from Kaspersky Security Center

Kaspersky Network Agent can send a heartbeat to Kaspersky Security Center from client side by the klnagchk.exe utility.

Read More
Subscribe RSS feeds by MS Outlook

Subscribe RSS feeds by MS Outlook very simply.

Read More
[Czech] Obrana proti WannaCry Ransomware – Vzdálená instalace kritické aktualizace pro OS Microsoft Windows

Společnost Microsoft již 14. března 2017 vydala Security Update, který opravuje kritickou zranitelnost v operačním systému. Tuto zranitelnost využívá masivní útok WannaCry Ransomware. V tomto článku si ukážeme, jak nainstalovat kritické aktualizace pro různé typy operačních systémů Microsoft Windows vzdáleně. Tato aktualizace zabezpečení řeší chyby zabezpečení v systému Windows. Nejzávažnější z těchto chyb zabezpečení by mohla …

Read More
[Tip] How to find which process is using specific port in OS Windows

Scenario: Which process is using on client machine TCP port 13000 Solution: Open command line in operating system Windows as like Administrator and use netstat commands below: netstat -ano | findstr 13000 port 13000 is using process ID (PID) 4140, so we will use this value for final query.

Read More