KES [Exclusions] – How to set exclusions for folder, file or application

An Exclusion rule is a set of conditions based on which Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows does not scan an object for viruses. Work with Trusted Zone in Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows Workstations

Read More
[Czech] KES for Windows [Application Privilege Control] – Jak změnit kategorii pro specifikou aplikaci

Modul Application Privilege Control potřebuje dodat informace z koncových stanic do centrální konzole Kaspersky Security Center, aby bylo možné s těmito daty pracovat. Není tedy nezbytně nutné povolit nastavení pro všechny stanice, pokud se software vyskytuje na všech stanicích. Můžete předejít zbytečnému plnění databáze.

Read More
KES for Windows [Encryption] – Report with failed login attempt in preboot screen

1) Enable event “Failed Authentication Agent login attempt” in the policy of KES for the machines which are using Full Disk Encryption 2) Create new report and set filter only for the event “Failed Authentication Agent login attempt”

Read More